fbpx
Продължете към съдържанието

Услуги

Индивидуално консултиране и психотерапия

Продължителността на една сесия е 60 минути, в което време имате възможност да присъствате в цялостта на това, както сте с пълната гама емоции във вас. Сесиите могат да бъдат провеждани на живо и онлайн. Гещалт терапията е преживелищна и като такава „живият контакт“ е препоръчителен. Разбира се, това не винаги е възможно. Можете да избрете формата, съотвестваща на вашите нужди.

Индивидуалното консултиране е насочено към подкрепа, увеличаване на нивото на самоподкрепа в сигурна и защитена среда. В рамките на терапевтичния час, заедно, вървим по пътя на конфликти, тревоги, страхове, загуби, промени.

Индивидуалната психотерапия предоставя пространство за споделяне и преминаване през житейски ситуации. Психотерапията дава възможност за осъзнаване и свързване с това как „Аз присъствам в живота си?“, „Какъв е моят принос в дадена ситуация?“, наличието на модели, които осигуряват „телепортиране“ или „бърза връзка“ в ситуации, които не принадлежат на настоящия момент и вече не носят смисъл за мен. Психотерапията е процес на отркиване и осъзнаване на собствените ресурси и  отваряне на въображението и любопитството  за използването им в живота ни. В Гещалт психотерапията не търсим отговор на въпроса „Защо?“, а по-скоро изследваме „Как?“.

Аз вярвам, че в човека има всички налични ресурси за пълноценен и осъзнат живот, просто понякога се губим в част от процеса. За мен идеята на терапията не е създаване на зависимост между терапевт и клиент, а изграждане на терапевтичен контакт за подкрепа в процеса на откриване, преоткриване и трансформация.

Има ли конкретни теми, с които работя? Като всеки човек има теми, които чувствам по-близки до себе. Част от интересите ми са свързани с подкрепа при:

  • Безпокойство
  • Преминаване през загуби
  • Травми
  • Трудности във взаимоотношенията
  • Страхове
  • Желание за повишаване на нивото на осъзнатост
  • Промени
  • Екзистенциални теми

Какво е Гещалт?

Гещалт терапията е свързаност, споделеност, приемане, пълноценност в контакта и богатство от разнообразие и форми.

Как работи?

Процесът е богатството, споделено в съвместните срещи. Психотерапията е чисто човешки обмен, създаден в контакта между двама души.

За кого е подходящо?

Гещалт терапията няма лице, възраст и пол, насочена е към всеки, който има нужда от споделено пространство, в което да бъде автентичен и себе си.

Нека поговорим

Всеки има нужда от подкрепа. Нека поговорим и открием заедно твоята посока