fbpx
Продължете към съдържанието
Гещалт консултант Ина Тонева. Психотерапия София. Психотерапевт София

Смисъл и посока, в които да реализираш своя потенциал

Индивидуална терапия

Индивидуална терапия

Индивидуалната терапия и консултиране осигуряват сигурно пространство за обмен и подкрепа, съобразени с конкретните ви нужди тук и сега.

Онлайн консултиране

Онлайн консултиране

Онлайн консултирането е възможност за достъп до терапия, когато имате възможност да присъствате само във виртуално пространство.

Обучения и групи

Обучения и групи

Тук можете да намерите информация за предстоящи семинари/обучения , свързани с теми, които докосват ежедневието ни често и значимо.

Какво е Гещалт?

Гещалт терапията е свързаност, споделеност, приемане, пълноценност в контакта и богатство от разнообразие и форми.

Как работи?

Процесът е богатството, споделено в съвместните срещи. Психотерапията е чисто човешки обмен, създаден в контакта между двама души.

За кого е подходящо?

Гещалт терапията няма лице, възраст и пол, насочена е към всеки, който има нужда от споделено пространство, в което да бъде автентичен и себе си и да бъде приет така, както е.

От моя блог

Нека поговорим

Всеки има нужда от подкрепа. Нека поговорим и открием заедно твоята посока