fbpx
Продължете към съдържанието

Какво е Гещалт?

Gestalt терапията се заражда в началото на 20 век в много динамични човешки времена между две войни и преосмисляне на цялостната концепция за съществуващия свят, психологията, психотерапията и ролята на човека в тях.

Гещалт в превод от немски е „конфигурация“ или „форма“ в контекста на свързването на отделните компоненти в едно цяло. Гещалт концепцията разглежда нас, хората, в нашата цялостност и уникалност без осъждане и вкарване на същността ни в „приемлива рамка“.

Гещалт терапията е съсредоточена върху обединяването на нашите аспекти в едно „здраво“ и неделимо цяло. Основен принцип в терапията е контактът между клиент и терапевт, чрез който се осъществява същинската терапия или проследяването на закономерности в този контакт, които се повтарят като модели  в „живия“ живот на хората.

Гещалт терапията е свързаност, споделеност, приемане, пълноценност в контакта и богатство от разнообразие и форми. Тялото и психиката работят като неделима част, както приливът и отливът са различното проявление на цялото – море.

Нека поговорим

Всеки има нужда от подкрепа. Нека поговорим и открием заедно твоята посока